Woonrijp maken volgende fase gaat van start!

Woonrijp maken volgende fase gaat van start!

In opdracht van de Zuidgrond start BLM Wegenbouw vanaf 22 oktober 2018 met het woonrijp maken van
het laatste gedeelte van de straten “Hagelkruis” en “In het veld” in bestemmingsplan “Helmusweg” 
De werkzaamheden zullen ca. 6 a 7 weken duren (ijs en weder dienende).

De bereikbaarheid van uw woning zal verminderd zijn gedurende de werkzaamheden, echter zal deze altijd
te voet bereikbaar zijn. Uw auto kunt u elders in de wijk parkeren.
De toegangsweg vanuit de Helmusweg zal in week 45, 46 en 47 i.v.m. de werkzaamheden ook afgesloten
zijn.
Hiertoe zal er een tijdelijke toegang tot het plan gemaakt worden via de parkeerplaats van “Zalzershaof”.
Mocht u bezoek krijgen maak hen dan hierop attent.

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat gewend
bent. BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de containers. Vermeldt hierbij
uw huisnummer duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer.

Door o.a. de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s kan enige overlast ontstaan. Wij zullen er alles aan
doen om deze overlast tot een minimum te beperken.

Bij eventuele calamiteiten en/of vragen uwerzijds kunt u zich wenden tot de uitvoerder van BLM
Wegenbouw, de heer J. Zeelen.