De laatste bouwkavel

De laatste bouwkavel

Op één bouwkavel na zijn inmiddels alle bouwkavels en woningen van Plan Helmusweg verkocht. Ook de laatste bouwkavel is gereserveerd.

Al met al zal het plan dus binnen afzienbare termijn worden afgerond middels de bouw van de particuliere woningen aan de Baarlosestraat, Helmusweg en Hagelkruis.